Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

 Lai jūs varētu veiksmīgi iepirkties mūsu interneta veikalā un izmantot visas klientu servisa priekšrocības, bet Sportovesels.eu – operatīvi un kvalitatīvi izpildīt tavus pasūtījumus, nodrošinot efektīvu apkalpošanu, esam ieviesuši zināmus noteikumus. Ar tiem jums ir jāiepazīstas, pirms esat sācis lietot mūsu sistēmu.

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt pakalpojumu sniegšanu, kā arī atcelt pasūtījumus (ieskaitot gadījumus, kad uzskatām, ka pircējs pārkāpj esošo likumdošanu un var ietekmēt mūsu intereses).
1.2. Klients apņemas izmantot doto sistēmu tikai likumīgiem mērķiem, kā arī apņemas neveikt noziedzīga rakstura darbības un neveikt citas darbības tās veicināšanai; neaugšupielādēt un nesūtīt pielikumus (ieskaitot datorvīrusus, bojātus failus un citas lietojumprogrammas), kas var radīt mūsu sistēmas bojājumus; nepārkāpt Sportovesels.eu vai citas personas tiesības (cita starpā ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz privātās dzīves vai publicitātes neaizskaramību); nemēģināt ielauzties jebkurā Sportovesels.eu nodrošināto Pakalpojumu aspektā; nepārkāpt datu aizsardzības tiesības un neradīt problēmas citiem šīs mājas lapas Klientiem. 
1.3. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida radītiem zaudējumiem vai iekārtu vai ierīču bojājumiem, ko radījuši „DDoS” kiberuzbrukumi (distributed denial-of-service attack), vīrusi, ļaunprātīgi e-pasti vai citas pirātiskas darbības. 
1.4. Šī mājas lapa nodrošina saites uz citām vietnēm, kuras Sportovesels.eu neadministrē („Saistītās vietnes”). Sportovesels.eu nekontrolē un nenes atbildību par Saistītām vietnēm, kā arī par jebkādiem zudumiem un bojājumiem, kuri var rasties šo vietņu izmantošanas rezultātā.

2. Pasūtījumu sagatavošana

2.1. Pasūtījumi tiek pieņemti tikai noliktavā pieejamām precēm un tiek izpildīti saskaņā ar spēkā esošiem Noteikumiem. Pasūtījumi tiek pieņemti tikai esošajām precēm un tikai par fiksētām cenām.
2.2. Lai veiktu pasūtījumu mūsu mājas lapā, Klientam ir:
- jābūt pilngadīgam (vecākam par 18 gadiem);
- jāveic samaksa par preci Apmaksas veidos norādītajā kārtībā. 
Sportovesels.eu patur tiesības atteikt pasūtījuma noformēšanu bez papildu paskaidrojumiem.
2.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu brīdī, kad Sportovesels.eu saņem apstiprinājumu par preču samaksu.
2.4. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad:
- Klients ir veicis pasūtījuma apmaksu un saņēmis savu preci;
- Klienta pasūtījums tika noraidīts un Klients par to ir saņēmis paziņojumu uz norādīto e-pastu vai tālruņa numuru.

3. Piegāde

3.1. Preces no šīs vietnes tiek piegādātas uz Latviju.
3.2. Piegādes laiks, cenas un nosacījumi ir norādīti Piegādes noteikumos. 
3.3. Sportovesels.eu neuzņemas atbildību par piegādes aizkavēšanos, ja tas notiek dēļ transporta grafika nobīdēm, piegādātāja vai kurjera vainas dēļ, kā arī dēļ citiem no mums neatkarīgiem apstākļiem (Force Majeure).
3.4. Saņemot preci, Klienta pienākums ir pārliecināties, vai nav bojāts produkta iepakojums, vai visas preces ir piegādātas un ir pilnā komplektācijā. Gadījumā, ja ir konstatēti jebkādi bojājumi vai preces/iepakojuma defekti, par konstatēto faktu nepieciešams norādīt piegādi apstiprinošā dokumentā vai sastādīt atsevišķu aktu par bojājumiem/trūkumiem. Šīs darbības Klientam ir pienākums veikt kurjera klātbūtnē. Turklāt 7 dienu laikā kopš piegādes brīža Klientam ir pienākums ziņot par konstatētiem bojājumiem/trūkumiem uz e-pastu info@sportovesels.eu. 
Ja netiek izpildīti visi augstākminētie nosacījumi, Sportovesels.eu patur tiesības nepieņemt Klienta pretenzijas.

4. Cenas un apmaksa

4.1. Par mūsu mājas lapā pasūtītajām precēm var norēķināties sekojošos veidos: izmantojot elektroniskās norēķinu sistēmas Paysera, Paypal. Vairāk par apmaksas veidiem lasi šeit.

4.2. Visi apmaksas veidi notiek caur priekšapmaksu, izņemot skaidras naudas apmaksu preces piegādes brīdī vai saņemšanas brīdī noliktavā.
4.3. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā, ieskaitot PVN. Piegādes cenas ir norādītas atsevišķā ailē „Piegāde”. Vairāk par piegādes cenām skatīt sadaļā „Piegādes noteikumi”.

 

5. Preču atgriešana, pasūtījumu atcelšana un maiņa.


5.1. www.sportovesels.eu piedāvā 365 dienu naudas atgriešanas garantiju (sk. sadaļu Preču atgriešanas kārtība”). Summa, kas samaksāta par preces piegādi, pircējam netiek atgriezta. Mūsu 365 dienu naudas atgriešanas garantija nepārkāpj likumā noteiktās pircēju tiesības. Dotā garantija neattiecas uz precēm, kuru aprakstā ir tieši norādīts, ka uz tām netiek attiecināma naudas atgriešanas garantija. 
5.2. Gadījumā, ja preces ir bojātas vai nekvalitatīvas, Sportovesels.eu atgriezīs samaksāto naudas summu vai aizvietos tās ar līdzvērtīgām precēm.
Maksa par piegādi netiek atgriezta. 
Vairāk par naudas atgriešanu un preču maiņu sadaļā lasiet sadaļā “Preču atgriešanas kārtība”.
5.3 Nepārtrauktā produktu ražošanas un izstrādes procesa dēļ preču piegādātāji vai ražotāji var mainīt noteiktas savu produktu specifikācijas (krāsu, dizaina elementus utt.) vai arī nespēj mums piegādāt jūsu pasūtīto produktu. Šajā gadījumā mēs jums piedāvāsim citu tādas pašas vai pat labākas kvalitātes produktu par to pašu cenu. Ja jūs atteiksieties mainīt preci, varēsiet to atgriezt “Preču atgriešanas kārtība” sadaļā paredzētajā kārtībā.
5.4. Atgriežot saņemtās preces, pircējam ir jāievēro sekojoši nosacījumi:
5.4.1. Lai mainītu vai atgrieztu preci, pircējam ir jāraksta uz e-pastu info@sportovesels.eu, norādot pasūtījuma numuru, kontaktinformāciju, un informāciju par preci, kura tiek atgriezta vai mainīta.
5.4.2. Pircējs nedrīkst lietot vai sabojāt produktu, tā izskats nedrīkt būt mainīts. 
5.4.3. Produkts jāatgriež oriģinālā, nebojātā iepakojumā, ieskaitot aizsargplēvi vai aizsargstiprinājumu, kas nav noņemts no produkta. Izvērtējot produkta stāvokli, izmaiņas iepakojumā netiek uzskatītas par būtisku bojājumu vai izskata zudumu. Aizliegts atgriezto preci aptīt ar līmlenti vai izmantot papildu uzlīmes. Iepakojumā jābūt visiem tajā esošajiem dokumentiem, kā arī lietošanas un uzstādīšanas instrukcijām.
5.4.4 Visi iepakojumā esošie priekšmeti, rezerves daļas un instrumenti ir jānosūta kopā ar produktu.
5.4.5. Produkts jāatdod kopā ar sekojošiem dokumentiem: rēķinu (nepieciešams garantijas saistību apstiprināšanai) un garantijas dokumentu (ja tāds tika pievienots produktam atsevišķi).
5.5 Ja jūs izpildīsiet visus nosacījumus, kurus paredz 365 dienu naudas atgriešanas garantijas noteikumi, mēs ar prieku jums atmaksāsim naudu, tiklīdz būsim saņēmuši atgriezto produktu. Atmaksājamā summa atbilst iegādāto produktu cenai (ja esat veicis priekšapmaksu). Mēs pārskaitīsim naudu uz jūsu norādīto kontu 1-2 darba dienu laikā pēc atgriezto preču saņemšanas un pārbaudes.

 

6. Garantijas nosacījumi

6.1. Sportovesels.eu nav mājas lapā tirgoto preču ražotājs un garantētājs, bet starpnieks, kas palīdz klientiem izpildīt prasības attiecībā uz iegādāto preču garantiju.
6.2. Katras preces garantijas termiņu nosaka ražotājs.
6.3. Garantijas nosacījumi tiek piemēroti, ja preci nav iespējams izmantot tās paredzētajam nolūkam ražošanas defektu vai izejmateriāla defektu dēļ. 
6.4. Garantijas nosacījumi netiek piemēroti bojājumiem, kas radušies:
- nelaimes gadījumā, ugunsgrēka, plūdu gadījumā,
- paviršas, nepareizas izmantošanas rezultātā,
- preces izmaiņu vai nepareizas salikšanas/uzstādīšanas rezultātā;
- remonta rezultātā, kuru nav veicis pats ražotājs.
Garantijas nosacījumi netiek piemēroti attiecībā uz izdevumiem, kas radušies transportēšanas (pārsūtīšanas) rezultātā vai bojājumiem, kas radušies produktam transportēšanas (pārsūtīšanas) laikā.
6.5. Preces bojājuma vai nepilnību gadījumā nepieciešams aizpildīt „Garantijas veidlapu” sadaļā „Mans konts”. Sportovesels.eu pēc veidlapas saņemšanas sazināsies ar Klientu vienas darba dienas laikā un informēs par tālāku darbību.
6.6. Ja Pārdevējs nav norādījis citādi, tad par Garantijas dokumentu tiek uzskatīts:
- preces faktūrrēķins;
- precei pievienotais garantijas sertifikāts.

7. Informācijas izmantošana


7.1. Sportovesels.eu tīmekļa vietnē visi apmeklētāju norādītie dati tiek apstrādāti saskaņā ar ES un Latvijas Republikas likumdošanu. 
7.2. Sportovesels.eu neglabā datus, kuri satur jebkādu informāciju par Klienta kredītkartēm. Šāda veida informācija tiek automātiski pāradresēta uz pakalpojuma apmaksas platformām, kuras norādītas sadaļā ”Apmaksas veidi”. 
7.3. Sportovesels.eu apņemas neizpaust klientu personīgos datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanā minētajos gadījumos. 
7.4. Apmeklētājam, kas savus personas datus ir nodevis tālākai apstrādei tīmekļa vietnē, ir tiesības atjaunot informāciju vai pārtraukt sava konta darbību.
7.5. Apmeklējot doto tīmekļa vietni pa tiešo vai caur ārējo saiti, Klients piekrīt visiem tās nosacījumiem, ieskaitot konfidencialitātes politiku, kā arī garantē, ka sniegs par sevi patiesu informāciju. 
Tāpat Klients apņemas:
- sargāt pieslēguma datus, iegūtus no šīs tīmekļa vietnes;
- nepieļaut trešo personu piekļuvi tīmekļa vietnei, izņemot gadījumus, kad to pieprasa LR vai ES likumdošana;
- Informēt UAB «Geras sportas» par potenciālu, iespējamu vai notikušu datu noplūdi vai mēģinājumu nesankcionēti piekļūt tīmekļa vietnei.
7.6. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Tas ir identifikācijas kods, kurš ar Klienta atļauju tiek izvietots ierīcē un ļauj Sportovesels.eu veikt Klienta identifikāciju, kā arī saglabāt un turpmāk glabāt un izmantot informāciju par apmeklētāja paradumiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Klients apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

8. Intelektuālais īpašums


8.1. Klients apņemas nekopēt, neizplatīt un nepublicēt saturu, informāciju vai jebkādus citus šajā tīmekļa vietnē izvietotos datus, lai nepārkāptu autortiesības, patenttiesības, preču zīmju tiesības, komercnoslēpumu un citas trešo personu īpašumtiesības.
8.2. Klients piekrīt tam, ka dotās tīmekļa vietnes saturs var tikt izmantots tikai nekomerciālos nolūkos preču iegādei. Lietotājs tāpat piekrīt neizmantot vietnes saturu un materiālu jebkādiem citiem mērķiem vai nolūkiem, tostarp nekopēt, neatskaņot, nenodot, neizplatīt, neizmantot komerciāliem nolūkiem un neradīt līdzīga satura un izskata materiālus (kā arī nepalīdzēt un neradīt apstākļus trešajām personām īstenot augstākminētās darbības).

9. Drukas kļūdas

9.1. Sportovesels.eu patur tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes vai arī atcelt pasūtījumu neatkarīgi no tā, vai šis pasūtījums ticis apstiprināts un apmaksāts gadījumā, ja cena produkta dotajā tīmekļa vietnē ir norādīta kļūdaini/nepareizi vai arī piegādātāja sniegtā informācija ir izrādījusies kļūdaina. Gadījumā, ja pasūtījums tiek atcelts, Sportovesels.eu saprātīgi īsā laikā apņemas atgriezt naudu Klientam.

10. Citi noteikumi

10.1. Pirms jebkura mūsu tīmekļa vietnē iegādātā produkta izmantošanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar uzstādīšanas un lietošanas instrukciju, ja šādu ir izsniedzis ražotājs.

10.2. Sportovesels.leu nenes atbildību par preču piegādi, nesavlaicīgu piegādi un citām saistībām, norādītām Apkalpošanas nosacījumos, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā (nepārvaramas varas dēļ).

10.3. Pirkšanas-pārdošanas darījumi tiek īstenoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Strīda gadījumā vai situācijā, kad strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo sarunu ceļā, strīds tiek risināts piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā. 


 

Menu
TOP